ISO 9001 och 14001 certifierade

Från och med den 1 oktober 2014 innehar vi nu ISO-certifikat 9001 och 14001.

Ladda ned ISO 9001 och ISO 14001 certifikatet här. (PDF)

Verksamhetspolicy

IMV AB I EKENÄSSJÖN legotillverkar metallprodukter av profil, plåt och tråd.

Vi ska identifiera och tillgodose våra kunders krav vid varje order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalitet på utsatt leveransdatum. Genom ett aktivt miljöarbete, där hänsyn tas till ett livscykelperspektiv för de produkter vi levererar, förebygger vi företagets negativa påverkan på miljön. Vi efterlever de lagar, föreskrifter och andra krav som ställs på oss och strävar efter att skydda miljön och ständigt förbättra vår miljöprestanda.

Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete med avseende på kvalitet, leveranssäkerhet och miljöpåverkan.

För att uppfylla våra åtaganden bedriver vi verksamheten med:

 • Styrda arbetssätt genom rutiner i alla led

 • kundens krav och synpunkter i fokus

 • effektiv energianvändning

 • hög grad av materialutnyttjande

 • styrd kemikaliehantering

 • rutiner för att förebygga miljöföroreningar

 • kontinuerligt arbete för minskad miljöpåverkan

För att ständigt förbättras ska vi:

 • se till rätt kompetens i alla led

 • vara lyhörda för kundens synpunkter

 • ständigt uppdatera verksamhetsmålen

 • hålla oss ajour med de lagar och andra krav som berör verksamheten

 • Öppet kommunicera vår verksamhetspolicy till alla anställda och övriga intressenter.